CRSZ » Komunikaty »

Komunikat w sprawie przenoszenia nierozliczonych oblig na 2022 r. - dotyczy jednostki gospodarczej UJKR

W przypadku konieczności przeniesienia nierozliczonych oblig (rezerwacje środków, zapotrzebowania, zamówienia) na 2022 r. należy wysłać maila do odpowiedniego działu.

1. Dla oblig z tytułu zleceń inwestycyjnych o numerach: 100000000040, 100000000060, od 100000000171 do 100000000202 oraz elementów PSP zaczynających się od K/IIA* oraz P* - mail do mariola.smok@uj.edu.pl2. Dla oblig na pozostałych zleceniach (nie spełniających kryteriów z punktu 1), MPK-ach, Centrach zysku - mail do jednej z osób katarzyna.goraj@uj.edu.pl lub beata.slowik@uj.edu.pl lub ewa.bialko@uj.edu.pl3. Dla oblig z pozostałych elementów PSP (poza tymi z punktu 1) - mail do osób odpowiedzialnych w księgowości za rozliczanie poszczególnych projektów. PSP zaczynające się od:

  - S* do Działu Rozliczeń Projektów Strukturalnych (DRPS),

  - Z* do Działu Rozliczeń Projektów Zagranicznych (DRPZ),

  - K*(poza K/IIA*) do Działu Rozliczeń Projektów  Krajowych (DRPK),

  - D*,N*, U* do Działu Księgowości (DK).

Dodano: 2022-01-04 13:03:16

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego