CRSZ » Komunikaty »

Wykaz wystawionych z systemu USOS lub SAP FICA korekt należności z tytułu usług edukacyjnych w danym miesiącu

W przypadku wystawiania dokumentów korygujących prosimy o ich ewidencjonowanie w cyklu miesięcznym w dołączonym szablonie w formacie XLS.

Zestawienia powinny zostać podpisane przez osobę/osoby, które wystawiły dokumenty korygujące w danym miesiącu, kierownika jednostki i Dziekana Wydziału, a następnie w formacie xls odesłane pocztą elektroniczną na adres anna.opach@uj.edu.pl oraz złożone w formie wydruku papierowego w Dziale Finansowym (Collegium Novum, pok. 45) najpóźniej do 15 dni po zakończeniu każdego miesiąca. Prosimy, aby jedno zestawienie (plik w formacie xls ») obejmowało wszystkie korekty wystawione w danym miesiącu w danym Instytucie/Katedrze.

Więcej informacji w dołączonym piśmie - Wykaz korekt - objaśnienia »

Szablon zestawienia - Wykaz wystawionych korekt należności z tytułu usług edukacyjnych »

Dodano: 2014-01-31 11:50:00

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego