Za pomocą poniższego formularza możesz zgłosić swój problem w Portalu Informacyjnym UJ/Using this form, you can report your problem on the Jagiellonian University Information Portal:

Imię i nazwisko/First name and last name:
Numer telefonu/Phone number:
Adres e-mail (wyłącznie w domenie uj.edu.pl)/E-mail address (only in the uj.edu.pl domain)*:
Wybierz temat zgłoszenia*/Select the subject of the report*:
Treść zgłoszenia/Report content*:

* pola obowiązkowe do wypełnienia/mandatory fields to be completed.