CRSZ » Komunikaty »

Minimum kadrowe do kierunków w systemie SAP

W związku z Zarządzeniem nr 41 Rektora UJ z 21 kwietnia 2015 roku zapraszamy Państwa do zapoznania się z instrukcją dotyczącą obsługi aplikacji ZHR_HZD_MKK w systemie SAP.

Dostępna jest ona pod adresem:
https://www.sapiens.uj.edu.pl/SAP_Instrukcja_432_Instrukcja_dotyczaca_minimum_kadrowego_do_kierunkow »

Formularz uprawnień pozwalający na dostęp do aplikacji należy pobrać ze strony:
https://www.sapiens.uj.edu.pl/download/formularz.pdf »

W formularzu, w polu "Inne uprawnienia niż wymienione powyżej" należy wpisać kod transakcji "ZHR_HZD_MKK" oraz nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej.

Podpisany przez Dziekana formularz należy przekazać do Działu Spraw Osobowych. Pracownicy, którzy mają otrzymać dostęp do aplikacji powinni także uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych pracowników wydziału. Odpowiednie druki dostępne są na stronach DSO
http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/ochrona-danych-osobowych »

Informacje z zakresu działania aplikacji można uzyskać pod numerami telefonów: 12-663-3252, 12-663-3262, 12-663-3247.

Treść Zarządzenia nr 41 Rektora UJ z 21 kwietnia 2015 roku znajdziecie Państwo tutaj »

Dodano: 2015-04-24 23:50:00

 
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego