nic logo
nic logowaniegrafika

Komunikaty

Elektroniczny proces wnioskowania o wykonywanie pracy zdalnej oraz wnioskowania o wszczęcie wewnętrznej procedury awansowej - pilotaż

Elektroniczny proces planowania urlopów na rok 2024 - etap pilotażu

Elektroniczny proces obiegu dokumentów związanych z obniżeniem rocznego wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich - drugi etap pilotażu

Elektroniczny proces obiegu dokumentów związanych z obniżeniem rocznego wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich - pierwszy etap pilotażu

Wnioski o dodatkowe składniki - wybór źródła finansowania

Nowy Portal Informacyjny UJ

Prace na Portalu Informacyjnym

Wybrane aplikacje w Portalu Informacyjnym dostępne w języku angielskim - pilotaż

Elektroniczne wnioski o zmianę urlopu wypoczynkowego w Portalu Informacyjnym - wszystkie jednostki organizacyjne UJ (nie dotyczy Collegium Medicum)

Elektroniczne wnioski o zmianę urlopu wypoczynkowego w Portalu Informacyjnym (Pilotaż na wybranych jednostkach UJKR)

Na skróty

strzalka Portal Informacyjny - logowanie
strzalka Zmiana hasła PI/SAP
strzalka Instrukcja zmiany hasła PI/SAP
strzalka Założenie konta PI/SAP dla
doktorantów oraz pracowników UCP
strzalka Procedura zakładania konta PI/SAP dla
pracowników UCP lub
kierowników projektów
strzalka Procedura zakładania konta PI/SAP dla
uczestników Szkół Doktorskich UJ
strzalka Zgłoszenie problemu
w Portalu Informacyjnym UJ
strzalka Sapiens - wszystkie komunikaty

E-uprawnienia SAP UJ

Aplikacja do składania i akceptacji formularzy uprawnień w systemie SAP UJ w trybie on-line.
strzalka E-uprawnienia

Formularze uprawnień

strzalka Uprawnienia ogólne (nowy formularz - plik w formacie PDF)
strzalka Uprawnienia dla kierowników jednostek - dostęp do danych kadrowych i płacowych (plik w formacie PDF)
strzalka Druk wniosku o nadanie uprawnień do transakcji: FMX2 i ME52N (plik w formacie PDF)

RODO

strzalka Upoważnienie do przetarzania danych, Załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa (plik w formacie DOCX)
strzalka Skrócona instrukcja dot. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w UJ w zależności od uprawnień SAP (plik w formacie PDF)

Pomoc zdalna

strzalka Do pomocy zdalnej korzystamy z oprogramowania Microsoft Teams (instrukcja instalacji i udostępniania ekranu w pliku PDF)
 

Spis alfabetyczny

Zobacz listę wszystkich dostępnych pytań i odpowiedzi »
nic
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego