Komunikaty

Prace na Portalu Informacyjnym

Wybrane aplikacje w Portalu Informacyjnym dostępne w języku angielskim - pilotaż

Elektroniczne wnioski o zmianę urlopu wypoczynkowego w Portalu Informacyjnym - wszystkie jednostki organizacyjne UJ (nie dotyczy Collegium Medicum)

Elektroniczne wnioski o zmianę urlopu wypoczynkowego w Portalu Informacyjnym (Pilotaż na wybranych jednostkach UJKR)

Aktualizacja instrukcji: Przekazywanie uprawnień

Na skróty

Portal Informacyjny - logowanie
Zmiana hasła PI/SAP
Instrukcja zmiany hasła PI/SAP
Założenie konta PI/SAP dla
doktorantów oraz pracowników UCP
Procedura zakładania konta PI/SAP dla
pracowników UCP lub
kierowników projektów
Procedura zakładania konta PI/SAP dla
uczestników Szkół Doktorskich UJ
Sapiens - wszystkie komunikaty

E-uprawnienia SAP UJ

Aplikacja do składania i akceptacji formularzy uprawnień w systemie SAP UJ w trybie on-line.
E-uprawnienia

Formularze uprawnień

Uprawnienia ogólne (nowy formularz - plik w formacie PDF)
Uprawnienia dla kierowników jednostek - dostęp do danych kadrowych i płacowych (plik w formacie PDF)
Druk wniosku o nadanie uprawnień do transakcji: FMX2 i ME52N (plik w formacie PDF)

RODO

Upoważnienie do przetarzania danych, Załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa (plik w formacie DOCX)
Skrócona instrukcja dot. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w UJ w zależności od uprawnień SAP (plik w formacie PDF)

Pomoc zdalna

Do pomocy zdalnej korzystamy z oprogramowania Microsoft Teams (instrukcja instalacji i udostępniania ekranu w pliku PDF)
 

Spis alfabetyczny

Zobacz listę wszystkich dostępnych pytań i odpowiedzi »
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego