nic logo
nic logowanie



grafika

Pierwsze kroki - Portal Informacyjny UJ

Jeśli jesteś nowym pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego i nie posiadasz e-maila w domenie uj.edu.pl, otrzymasz:
  • dane do logowania do uniwersyteckiej poczty e-mail, które wysyłane są na adres mailowy przełożonego.
  • dane do logowania do systemu SAP UJ i Portalu Informacyjnego UJ, które należy wygenerować samodzielnie logując się swoim e-mailem w domenie uj.edu.pl pod adresem: https://www.sapiens.uj.edu.pl/zmianahasla/
UWAGA: ze względów bezpieczeństwa hasło do Portalu Informacyjnego UJ / SAP UJ musi zawierać co najmniej osiem znaków, w tym co najmniej jedną dużą literę, co najmniej jedną cyfrę oraz co najmniej jedną małą literę.
Po zalogowaniu do Portalu Informacyjnego UJ, uzyskasz dostęp do:

- swoich pasków wynagrodzeń,
- limitów urlopu wypoczynkowego,
- aplikacji, dzięki której możesz składać w formie elektronicznej wnioski o urlop wypoczynkowy,
- aplikacji, dzięki której możesz składać w formie elektronicznej wnioski o podróże służbowe,
- aplikacji, dzięki której możesz przekazać swoje uprawnienia,
- aplikacji, dzięki której możesz złożyć wniosek UCP,
- wielu innych funkcjonalności.
W związku z faktem, że dane dostępne na stronach Portalu Informacyjnego UJ są danymi poufnymi, sugerujemy przechowywać swój login oraz hasło w bezpieczny sposób i nie udostępniać ich innym osobom.


nic
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego