CRSZ » Pierwsze kroki - Portal Informacyjny UJ »

Pierwsze kroki - Portal Informacyjny UJ

Jeśli jesteś nowym pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego i nie posiadasz e-maila w domenie uj.edu.pl, otrzymasz:
  • dane do logowania do uniwersyteckiej poczty e-mail, które należy odebrać w jednym z trzech punktów:

    - Dział Usług Informatycznych, Help Desk, ul. Straszewskiego 25, pok. 4a;
    - Ośrodek Komputerowy Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7e, pok. 1;
    - Dział Infrastruktury Sieciowej, ul. Gronostajowa 3, pok. 118.

  • dane do logowania do systemu SAP UJ i Portalu Informacyjnego UJ, które należy wygenerować samodzielnie logując się swoim e-mailem w domenie uj.edu.pl pod adresem: https://www.sapiens.uj.edu.pl/zmianahasla/
UWAGA: ze względów bezpieczeństwa hasło do Portalu Informacyjnego UJ / SAP UJ musi zawierać co najmniej osiem znaków, w tym co najmniej jedną dużą literę, co najmniej jedną cyfrę oraz co najmniej jedną małą literę.
Po zalogowaniu do Portalu Informacyjnego UJ, uzyskasz dostęp do:

- stanu urlopu wypoczynkowego,
- aplikacji, dzięki której możesz składać w formie elektronicznej wnioski o urlop wypoczynkowy,
- wielu innych funkcjonalności.
W związku z faktem, że dane dostępne na stronach Portalu Informacyjnego UJ są danymi poufnymi, sugerujemy przechowywać swój login oraz hasło w bezpieczny sposób i nie udostępniać ich innym osobom.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów Zespołu BASIS SUSZ, które znajdziesz w zakładce kontakt ».
© 2013-2021 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego