nic logo
nic logowaniegrafika
CRSZ » Struktura »

Struktura

 • Rada Nadzorująca Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ »
  prof. dr hab. Piotr Tworzewski - Przewodniczący
  prof. dr hab. Zbigniew Madeja
  dr hab. Adam Roman, prof. UJ 
  dr hab. Andrzej Kononowicz
  prof. dr hab. Marek Zaionc
  mgr Monika Harpula
  mgr Teresa Kapcia

  Rada jest organem nadzorującym i opiniującym działalność CRSZ UJ. Do zadań Rady należy w szczególności:
  - nadzór nad działalnością CRSZ UJ;
  - opiniowanie wieloletnich kierunków działalności CRSZ UJ;
  - opiniowanie rocznych planów oraz sprawozdań z działalności CRSZ UJ.
 • Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ - Dyrektor »
  Katarzyna Grelowska - Dyrektor CRSZ
 • Dział SAP »
  Tomasz Ogiela - Kierownik Działu SAP
  Piotr Bednarek - Zastępca Kierownika Działu SAP
 • Biuro Działu SAP »
  tel. (012) 663 50 00
  Dagmara Sekuła
 • Sekcja SAP FI »
  tel. (012) 663 5005, (012) 663 5006, (012) 663 5007
  Piotr Bednarek - Kierownik Sekcji
  Grażyna Ćwikiel-Piątkowska
  Katarzyna Dubrowska
  Dagmara Górka
  Katarzyna Tomkowicz
  Adrian Janik
  Piotr Jarosz
  Łukasz Kopta
  Damian Topolski

  Zadaniem Zespołu FI jest administrowanie, optymalizacja procesów biznesowych w obszarze finansowo-księgowym, obsługa istniejących rozwiązań oraz rozwój systemu SAP. Do zadań zespołu należy także wspieranie użytkowników w codziennej pracy w systemie.
  Zespół FI administruje następującymi modułami:
  - FI - Finanse i księgowość
  - FI-TR - Środki pieniężne
  - FM - Rachunkowość budżetowa
  - CO - Controlling
  - PS - Badania naukowe
  - FI-CA - Obsługa studentów
  - SD - Sprzedaż i dystrybucja
  - FI-AA - Środki trwałe
  - MM - Gospodarka materiałowa
  - HR-FI - Zagadnienia księgowe w module Płacowym
  - TV - podróże służbowe
  - PM - Zarządzanie nieruchomościami
 • Sekcja SAP HR »
  tel. (012) 663 50 10, (012) 663 50 11
  Małgorzata Gierczak-Iskra - Kierownik Sekcji
  Ewelina Fortuna
  Joanna Zapiórkowska-Rogóż
  Bartosz Bochenek
  Wiktor Korzystka
  Łukasz Jędrychowski
  Mateusz Madej
  Miłosz Polinceusz
  Maciej Pacholarz

  Zadaniem Zespół HR jest administrowanie systemem SAP oraz Portalem Informacyjnym w obszarze kadrowo-płacowym. Do głównych zadań należy:
  - wspieranie użytkowników kluczowych w obszarach PA i PY, a także w raportowaniu (m.in. na potrzeby systemu POL-on) i zarządzaniu strukturą organizacyjną,
  - administracja wnioskami urlopowymi na PI,
  - administracja i testy funkcjonalności portalowych w obszarze kadrowo-płacowym,
  - administracja i dostosowywanie słowników systemowych,
  - przeprowadzanie analiz i rozwiązywanie problemów technicznych w systemie,
  - nanoszenie poprawek programistycznych,
  - dostosowywanie systemu do zmian przepisów,
  - tworzenie nowych i doskonalenie istniejących: raportów, formularzy, infotypów, reguł płacowych, konfiguracji składników płacowych, tabel konfiguracyjnych, innych nowych funkcjonalności,
  - wsparcie na styku użytkownicy kluczowi / konsultanci zewnętrzni,
  - koordynacja i wsparcie podczas wgrywania patchy HR-owych,
  - bieżące monitorowanie zmian w systemie oraz weryfikacja błędów,
  - udział w projektach mających na celu rozbudowanie modułu HR oraz integrację z innymi systemami/procesami funkcjonującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Sekcja SAP Basis »
  tel. (012) 663 50 18, (012) 663 50 19
  Przemysław Cieślak - Kierownik Sekcji
  Piotr Kostogrys
  Wojciech Łabuś
  Marek Cabała
  Adam Pawłowski

  Zadaniem Zespołu Basis jest szeroko pojmowane administrowanie systemem SAP oraz Portalem Informacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do szczegółowych zadań należy:
  - monitorowanie systemów SAP i baz danych,
  - zapobieganie potencjalnym zagrożeniom i awariom systemów,
  - utrzymywanie bezpieczeństwa systemów,
  - usuwanie bieżących usterek,
  - parametryzacja/konfiguracja systemów SAP i baz danych,
  - zarządzanie logami baz danych,
  - administracja uprawnieniami - tworzenie, testy, przypisania,
  - wykonywanie kopii zapasowych,
  - tworzenie kopii systemu produkcyjnego na potrzeby testów,
  - instalacja poprawek - patche, noty,
  - aktualizacja jądra systemu,
  - tworzenie programów wspomagających czynności administracyjne,
  - przenoszenie zleceń transportowych pomiędzy systemami,
  - administracja cyklicznymi zadaniami wykonywanymi w tle,
  - administracja zadaniami wydruku,
  - koordynowanie wdrażania nowych rozwiązań systemowych,
  - zapobieganie potencjalnym awariom związanym z wdrożeniem,
  - obsługa mailingów do użytkowników SAP i PI UJ,
  - administracja systemem serwisowym firmy SAP,
  - zarządzanie dostępami do systemów SAP UJ dla konsultantów serwisu SAP,
  - obsługa zgłoszeń serwisowych z zakresu modułu basis,
  - koordynowanie prac naprawczych w systemach SAP UJ,
  - administracja użytkownikami systemu SAP,
  - administracja serwerami systemu SAP (SOLARIS, RedHat),
  - administracja serwerami systemu USOS (SOLARIS),
  - administracja bazami Oracle oraz DB2,
  - zarządzanie infrastrukturą Fibre Channel,
  - zarządzanie macierzami dyskowymi (Oracle/SUN, EMC),
  - wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemów SAP oraz USOS.
 • Dział USOS »
  www.usos.uj.edu.pl

  Dominika Grysztar - Kierownik Działu USOS
  tel. (012) 663 50 40, 507 006 581

  tel. (012) 663 50 41 - Michał Pysz - Zastępca Kierownika Działu USOS
  tel. (012) 663 50 33 - Hadrian Jakóbczak
  tel. (012) 663 50 32 - Piotr Ciesielski
  tel. (012) 663 50 31 - Robert Kowalski
  tel. (012) 663 50 36 - Grzegorz Łach
  tel. (012) 663 50 37 - Seweryn Wrzecionek
  tel. (012) 663 50 35 - Michał Żabicki
  tel. (012) 663 50 34 - Jan Witek
nic
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego