CRSZ » Struktura »

Struktura

 • Rada Nadzorująca Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ »
  prof. dr hab. Piotr Tworzewski - przewodniczący
  prof. dr hab. Piotr Richter
  prof. dr hab. Zbigniew Madeja
  prof. dr hab. Jarosław Górniak
  dr Włodzimierz Moczurad
  mgr Monika Harpula
  mgr Teresa Kapcia

  Rada jest organem nadzorującym i opiniującym działalność CRSZ UJ. Do zadań Rady należy w szczególności:
  - nadzór nad działalnością CRSZ UJ;
  - opiniowanie wieloletnich kierunków działalności CRSZ UJ;
  - opiniowanie rocznych planów oraz sprawozdań z działalności CRSZ UJ.
 • Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ - Dyrektor »
  Katarzyna Grelowska - Dyrektor CRSZ
  tel. (012) 663 32 44, 507 006 605
 • Sekcja Systemów Zarządzania Uczelnią »
  Tomasz Ogiela - Kierownik SSZU
  tel. (012) 663 32 43

  tel. (012) 663 32 71 - Dagmara Sekuła
 • Zespół Basis »
  tel. (012) 663 32 42 - Przemysław Cieślak
  tel. (012) 663 32 43 - Tomasz Ogiela
  tel. (012) 663 32 53 - Piotr Kostogrys
  tel. (012) 663 32 63 - Wojciech Łabuś
  - Marek Cabała
  - Adam Pawłowski

  Zadaniem Zespołu Basis jest szeroko pojmowane administrowanie systemem SAP oraz Portalem Informacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do szczegółowych zadań należy:
  - monitorowanie systemów SAP i baz danych,
  - zapobieganie potencjalnym zagrożeniom i awariom systemów,
  - utrzymywanie bezpieczeństwa systemów,
  - usuwanie bieżących usterek,
  - parametryzacja/konfiguracja systemów SAP i baz danych,
  - zarządzanie logami baz danych,
  - administracja uprawnieniami - tworzenie, testy, przypisania,
  - wykonywanie kopii zapasowych,
  - tworzenie kopii systemu produkcyjnego na potrzeby testów,
  - instalacja poprawek - patche, noty,
  - aktualizacja jądra systemu,
  - tworzenie programów wspomagających czynności administracyjne,
  - przenoszenie zleceń transportowych pomiędzy systemami,
  - administracja cyklicznymi zadaniami wykonywanymi w tle,
  - administracja zadaniami wydruku,
  - koordynowanie wdrażania nowych rozwiązań systemowych,
  - zapobieganie potencjalnym awariom związanym z wdrożeniem,
  - zakładanie kont poczty elektronicznej dla nowych pracowników,
  - obsługa mailingów do użytkowników SAP i PI UJ,
  - administracja systemem serwisowym firmy SAP,
  - zarządzanie dostępami do systemów SAP UJ dla konsultantów serwisu SAP,
  - obsługa zgłoszeń serwisowych z zakresu modułu basis,
  - koordynowanie prac naprawczych w systemach SAP UJ,
  - administracja użytkownikami systemu SAP,
  - administracja serwerami systemu SAP (SOLARIS, RedHat),
  - administracja serwerami systemu USOS (SOLARIS),
  - administracja bazami Oracle oraz DB2,
  - zarządzanie infrastrukturą Fibre Channel,
  - zarządzanie macierzami dyskowymi (Oracle/SUN, EMC),
  - wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemów SAP oraz USOS.
 • Zespół FI »
  tel. (012) 663 32 46 - Piotr Bednarek
  tel. (012) 663 32 48 - Łukasz Kopta
  tel. (012) 663 32 50 - Dawid Masajada
  tel. (012) 663 32 51 - Katarzyna Dubrowska
  tel. (012) 663 32 60 - Dagmara Górka
  tel. (012) 663 32 61 - Grażyna Ćwikiel-Piątkowska
  tel. (012) 663 32 68 - Damian Topolski

  Zadaniem Zespołu FI jest administrowanie, optymalizacja procesów biznesowych w obszarze finansowo-księgowym, obsługa istniejących rozwiązań oraz rozwój systemu SAP. Do zadań zespołu należy także wspieranie użytkowników w codziennej pracy w systemie.
  Zespół FI administruje następującymi modułami:
  - FI - Finanse i księgowość
  - FI-TR - Środki pieniężne
  - FM - Rachunkowość budżetowa
  - CO - Controlling
  - PS - Badania naukowe
  - FI-CA - Obsługa studentów
  - SD - Sprzedaż i dystrybucja
  - FI-AA - Środki trwałe
  - MM - Gospodarka materiałowa
  - HR-FI - Zagadnienia księgowe w module Płacowym
  - TV - podróże służbowe (krajowe)
 • Zespół HR »
  tel. (012) 663 32 47 - Łukasz Jędrychowski
  tel. (012) 663 32 49 - Małgorzata Gierczak-Iskra
  tel. (012) 663 32 52 - Maciej Pacholarz
  tel. (012) 663 32 59 - Ewelina Fortuna
  tel. (012) 663 32 62 - Bartosz Bochenek
  - Joanna Zapiórkowska-Rogóż

  Zadaniem Zespół HR jest administrowanie systemem SAP oraz Portalem Informacyjnym w obszarze kadrowo-płacowym. Do głównych zadań należy:
  - wspieranie użytkowników kluczowych w obszarach PA i PY, a także w raportowaniu (m.in. na potrzeby systemu POL-on) i zarządzaniu strukturą organizacyjną,
  - administracja wnioskami urlopowymi na PI,
  - administracja i testy funkcjonalności portalowych w obszarze kadrowo-płacowym,
  - administracja i dostosowywanie słowników systemowych,
  - przeprowadzanie analiz i rozwiązywanie problemów technicznych w systemie,
  - nanoszenie poprawek programistycznych,
  - dostosowywanie systemu do zmian przepisów,
  - tworzenie nowych i doskonalenie istniejących: raportów, formularzy, infotypów, reguł płacowych, konfiguracji składników płacowych, tabel konfiguracyjnych, innych nowych funkcjonalności,
  - wsparcie na styku użytkownicy kluczowi / konsultanci zewnętrzni,
  - koordynacja i wsparcie podczas wgrywania patchy HR-owych,
  - bieżące monitorowanie zmian w systemie oraz weryfikacja błędów,
  - udział w projektach mających na celu rozbudowanie modułu HR oraz integrację z innymi systemami/procesami funkcjonującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Sekcja Systemów Obsługi Studiów »
  www.usos.uj.edu.pl

  Dominika Grysztar - Kierownik SSOS
  tel. (012) 663 15 12, (012) 663 39 24, 507 006 581

  tel. (012) 663 39 25 - Hadrian Jakóbczak
  tel. (012) 663 39 27 - Michał Pysz
  tel. (012) 663 39 27 - Seweryn Wrzecionek
  tel. (012) 663 39 01 - Michał Żabicki
  tel. (012) 663 39 01 - Jan Witek
  tel. (012) 663 15 12 - Robert Kowalski
  tel. (012) 663 39 27 - Grzegorz Łach
  tel. (012) 663 39 25 - Krzysztof Podolak




 
© 2013-2020 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego