nic logo
nic logowaniegrafika
CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

1. ABAP/4 »
2. Administratorzy »
3. Amortyzacja, odpis amortyzacyjny »
4. Arkusz narzutów kosztów pośrednich »
5. Automatyczna dekretacja »
6. Autoryzacje »
7. Backup »
8. Branża przemysłowa »
9. Budżet »
10. Cena standardowa »
11. Cena średnia ważona »
12. Centrum zysków »
13. Cluster »
14. Controlling kosztów pośrednich CO-OM »
15. Cykl rozliczeniowy »
16. Dane konfiguracyjne »
17. Dane podstawowe banku »
18. Dane podstawowe dostawcy »
19. Dane podstawowe klienta »
20. Dane transakcyjne »
21. Data odniesienia »
22. Definicja projektu »
23. Dekretacja »
24. Dodatkowa dekretacja »
25. Dokument »
26. Dokument referencyjny »
27. Dokument stornujący »
28. Dokument wstępnie wprowadzony »
29. Dostawa »
30. Dostawca jednorazowy »
31. Dział sprzedaży »
32. Dział zaopatrzenia »
33. Dziedzina »
34. Faktura dostawcy »
35. Faktura SD »
36. Fakturowanie SD »
37. Forma płatności »
38. Gospodarka Zapasami (IM) »
39. Grupa kont »
40. Grupa materiałowa »
41. Grupa zaopatrzeniowa »
42. Historia zamówienia »
43. Inforekord »
44. Instancje Baz Danych »
45. Jednostka gospodarcza »
46. Kalendarz finansowy »
47. Kanał dystrybucji »
48. Kategorie wartości »
49. Klasa wyceny »
50. Klucz amortyzacji »
51. Klucz pola »
52. Klucz wyszukiwania konta »
53. Kod księgowania »
54. Kod podatku »
55. Konfiguracja »
56. Konta jednorazowe (CpD) »
57. Konto rozliczenia zakupu (przyjęcia faktury /materiału) »
58. Konto zbiorcze »
59. Kontrakt »
60. Kontrola dostępności »
61. Korespondencja »
62. Koszty dostawy nieplanowane »
63. Koszty dostawy planowane »
64. Koszty sprzedaży »
65. Księga główna »
66. Księga pomocnicza składników majątku trwałego »
67. Kwota w walucie jednostki gospodarczej »
68. Limit kredytowy »
69. Lista źródeł »
70. Magazyn »
71. Mandant »
72. Monitowanie »
73. Nagłówek dokumentu »
74. Nota SAP »
75. Numer dokumentu »
76. Numer główny składnika majątku trwałego »
77. Numer wewnętrzny »
78. Numer zewnętrzny »
79. Obiekty autoryzacji »
80. Obszar finansowy »
81. Obszar rachunku kosztów (ORK) »
82. Odpis amortyzacyjny, amortyzacja »
83. Okres sprawozdawczy »
84. Określanie źródła dostaw »
85. Operacyjny plan kont »
86. OSS »
87. PA Administracja kadrami »
88. Partia »
89. Pierwotne rodzaje kosztów »
90. Plan kont »
91. Pole przypisania »
92. Potwierdzenie zlecenia sprzedaży »
93. Pozycja pro memoria »
94. Procedura niekompletności »
95. Profil »
96. Profil projektu »
97. Profile »
98. Projekt »
99. Przejęcie starych danych »
100. Przepis rozliczeniowy »
101. Przyjęcie materiałów do zamówienia »
102. Rata »
103. Rekord danych podstawowych dostawcy / odbiorcy »
104. Rekord danych podstawowych kont Księgi Głównej »
105. Rekord informacyjny zaopatrzenia »
106. Repozytorium »
107. Rezerwacja »
108. Rezerwacje »
109. Rodzaj dokumentu »
110. Rodzaj konta »
111. Rodzaj kosztów »
112. Rodzaj kosztów wtórnych »
113. Rodzaj kosztu i przychodu pierwotnego »
114. Rodzaj materiału »
115. Rodzaj operacji »
116. Rodzaj projektu »
117. Rodzaje konta »
118. Rodzaje zapasów »
119. Rok obrotowy »
120. Rola partnera »
121. Role »
122. Rozliczenie »
123. Ruch materiałowy »
124. Schemat pierwotny »
125. Schemat rozliczania listy płac »
126. Segment cyklu »
127. Siatka składników majątku trwałego »
128. Skład »
129. Składnik aktywów trwałych »
130. Składniki dialogowe »
131. Składniki techniczne »
132. Spool »
133. Sprawdzanie faktur »
134. Sprawdzenie faktury od dostawcy »
135. Sprzedaż bezpośrednia »
136. Status pola »
137. Storno dokumentu »
138. Storno faktury »
139. Strategia zatwierdzania »
140. Struktura (układ) ekranów »
141. Struktury bilansu / RZiS »
142. Substytucja »
143. System informacyjny kont Księgi Głównej »
144. System transportowy »
145. Systemy Kontroli Jakości (testowe) »
146. Systemy Produktywne »
147. Systemy Rozwojowe »
148. Systemy Szkoleniowe »
149. Tabela kursów »
150. Transport konfiguracyjny »
151. Typ dekretacji w MM »
152. Typ informacji »
153. Typy kursów »
154. Umowa ramowa »
155. Umowa terminarzowa »
156. User Exit »
157. Ustalanie cen »
158. Użytkownicy systemu »
159. Walidacja »
160. Waluta jednostki gospodarczej / waluta krajowa »
161. Waluta transakcji »
162. Wariant okresu sprawozdawczego »
163. Wariant wyceny »
164. Warunki cenowe zaopatrzenia »
165. Warunki płatności »
166. Wersja planu »
167. Wersja projektu »
168. Wgląd danych podstawowych »
169. Workflow »
170. Wskaźnik Operacji Specjalnej Księgi Głównej »
171. Wycena kont bilansowych »
172. Wycena majątku trwałego »
173. Wycena materiałów »
174. Wycena pozycji nierozliczonych (SAPF100) »
175. Wzorzec dekretacji »
176. Zakład »
177. Zakres numerów »
178. Zaliczka »
179. Zamówienie »
180. Zaopatrzenie »
181. Zapas klienta »
182. Zapasy »
183. Zapasy specjalne »
184. Zapłata częściowa »
185. Zapotrzebowanie na przeniesienie »
186. Zapytanie ofertowe »
187. Zarządzanie pozycjami nierozliczonymi »
188. Zatwierdzanie dokumentów zaopatrzeniowych »
189. Zestawienie obrotów i sald »
190. Zgłoszenie zapotrzebowania »
191. Zlecenia inwestycyjne »
192. Zlecenie »
193. Zlecenie przeniesienia »
194. Zlecenie sprzedaży »
195. Zlecenie wewnętrzne »
196. Żądanie faktury korygującej »
nic
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego