CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Konto rozliczenia zakupu (przyjęcia faktury /materiału)

Konto Księgi Głównej zawierające zapisy księgowe związane z zamówieniami, w odniesieniu do których przyjęto materiał a do których nie wpłynęła faktura i odwrotnie.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego