nic logo
nic logowaniegrafika
CRSZ » Dokumenty »

Dokumenty

Poniżej umieszczone są dokumenty dotyczące wdrożenia, szkoleń i eksploatacji systemu:

17.06.2024 r. Komunikat nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie: przedłużenia ważności uprawnień do systemu informatycznego SAP nadanych na okres do 31 sierpnia 2024 roku

17.06.2024 r. Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.)

24.04.2024 r. Zarządzenie nr 47 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie: logowania dwuskładnikowego w dostępie do systemów informatycznych do kont w domenie uj.edu.pl pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

05.02.2024 r. Decyzja nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie: odwołania i powołania użytkownika kluczowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

12.01.2024 r. Komunikat nr 2 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie: sporządzania planów urlopów wypoczynkowych w 2024 roku

18.12.2023 r. Zarządzenie nr 127 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego

24.11.2023 r. Decyzja nr 40 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie: odwołania i powołania użytkownika kluczowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

18.10.2023 r. Pismo okólne nr 5 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z dnia 18 października 2023 roku w sprawie: pilotażowego wdrożenia oraz wyznaczenia jednostek organizacyjnych UJ uczestniczących w pilotażowym wdrożeniu elektronicznego składania planów urlopowych w systemie SAP (workflow)

29.09.2023 r. Decyzja nr 27 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 września 2023 roku w sprawie: odwołania i powołania użytkownika kluczowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

21.09.2023 r. Decyzja nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 września 2023 roku w sprawie: odwołania i powołania użytkownika kluczowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

26.07.2023 r. Komunikat nr 21 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie zgłaszania wprowadzenia w SAP nowego dostawcy oraz zmiany danych istniejącego dostawcy

19.07.2023 r. Decyzja nr 21 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie: odwołania i powołania użytkownika kluczowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

12.05.2023 r. Pismo okólne nr 1 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie: wystawiania faktur sprzedaży przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego

12.10.2022 r. Decyzja nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 października 2022 roku odwołania i powołania użytkowników kluczowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

13.09.2022 r. Decyzja nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 września 2022 roku odwołania i powołania użytkowników kluczowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

29.04.2022 r. Decyzja nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie: odwołania i powołania użytkownika kluczowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

01.04.2022 r. Komunikat nr 7 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie: składania i akceptacji w formie elektronicznej wniosków o zmianę terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego za pośrednictwem Portalu Informacyjnego UJ

18.02.2022 r. Decyzja nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie: odwołania i powołania użytkownika kluczowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

21.01.2022 r. Decyzja nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie: odwołania i powołania użytkownika kluczowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

11.01.2022 r. Pismo okólne nr 1 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie: pilotażowego wdrożenia oraz wyznaczenia jednostek organizacyjnych UJ uczestniczących w pilotażowym wdrożeniu elektronicznego wnioskowania o zmianę terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego w systemie SAP (workflow)

29.12.2021 r. Komunikat nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie: przechowywania i archiwizowania dokumentów zakupu w związku z wdrożeniem od dnia 1 stycznia 2022 roku elektronicznej akceptacji dokumentów zakupu w systemie SAP (workflow faktur)

20.12.2021 r. Decyzja nr 61 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie: odwołania i powołania użytkownika kluczowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

28.07.2021 r. Pismo okólne nr 5 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie: pilotażowego wdrożenia oraz wyznaczenia jednostek organizacyjnych UJ uczestniczących w pilotażowym wdrożeniu elektronicznej akceptacji dokumentów zakupu w systemie SAP (workflow faktur)

09.07.2021 r. Zarządzenie nr 77 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad powoływania i odwoływania użytkowników kluczowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią oraz ustalenia zakresu obowiązków użytkowników kluczowych i zasad przyznawania dodatków specjalnych z tytułu powierzenia dodatkowych zadań

10.03.2021 r. Decyzja nr 11 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 listopada 2013 roku w sprawie powierzenia funkcji użytkowników kluczowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

28.10.2020 r. Decyzja nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 października 2020 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorującej Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020-2024

31.07.2020 r. Zarządzenie nr 85 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 lipca 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.)

31.07.2020 r. Komunikat nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 lipca 2020 roku w sprawie: przedłużenia ważności uprawnień do systemu informatycznego SAP nadanych na okres do 31 sierpnia 2020 roku

20.07.2020 r. Decyzja nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 lipca 2020 roku w sprawie: odwołania użytkownika kluczowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

15.04.2020 r. Decyzja nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 5 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lutego 2015 roku w sprawie powierzenia funkcji użytkowników kluczowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią (z późn. zm.)

12.03.2020 r. Decyzja nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2020 roku w sprawie: zmiany użytkownika kluczowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

21.02.2020 r. Decyzja nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lutego 2020 roku w sprawie: zmiany użytkownika kluczowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

16.10.2019 r. Decyzja nr 27 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2019 roku w sprawie: powołania użytkownika kluczowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

21.08.2018 r. Decyzja nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany użytkownika kluczowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

07.03.2018 r. Decyzja nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 marca 2018 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 października 2016 roku w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ na kadencję 2016-2020

28.02.2018 r. Decyzja nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany użytkownika kluczowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

17.01.2018 r. Decyzja nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany użytkownika kluczowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

09.08.2017 r. Decyzja nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany użytkowników kluczowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

04.04.2017 r. Decyzja nr 15 Rektora UJ z 4 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany użytkownika kluczowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

20.02.2017 r. Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 lutego 2017 roku w sprawie: powołania i ustalenia zakresu działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. informatyzacji

27.01.2017 r. Komunikat nr 5 Prorektora UJ ds. dydaktyki z 27 stycznia 2017 roku w sprawie: składania, akceptacji i rozliczania elektronicznych wniosków o podróż służbową krajową przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

28.12.2016 r. Komunikat nr 36 Kwestora UJ z 28 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia nowych transakcji w systemie SAP dotyczących likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) oraz zmiany miejsca użytkowania/zmiany osoby odpowiedzialnej materialnie za środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (WNiP) (nie dotyczy Collegium Medicum)

14.11.2016 r. Decyzja nr 40 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 listopada 2016 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. wdrożenia fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych

26.10.2016 r. Decyzja nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 października 2016 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorującej Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ na kadencję 2016-2020

20.10.2016 r. Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 października 2016 roku w sprawie: harmonogramu czynności związanych z transferem danych dotyczących studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on"

18.10.2016 r. Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 października 2016 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2016 roku w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2016-2020

28.09.2016 r. Uchwała nr 93/IX/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie: zmiany regulaminów niektórych jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych oraz zmiany Regulaminu Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego

13.06.2016 r. Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 czerwca 2016 roku w sprawie: składania przez pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego oświadczenia upoważniającego jednostkę naukową Uniwersytetu Jagiellońskiego do zaliczenia do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, na potrzeby wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową i ustalenia algorytmu podziału przyznanych środków

31.05.2016 r. Komunikat nr 17 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 maja 2016 roku w sprawie: składania i akceptacji elektronicznych wniosków premiowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego niebędących nauczycielami akademickimi

25.04.2016 r. Zarządzenie nr 25 Rektora UJ z 25 kwietnia 2016 roku w sprawie: zasad powoływania i odwoływania użytkowników kluczowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią oraz ustalenia zakresu obowiązków użytkowników kluczowych i zasad przyznawania dodatków specjalnych z tytułu powierzenia dodatkowych zadań

09.11.2015 r. Decyzja nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 listopada 2015 roku w sprawie: powierzenia funkcji użytkownika kluczowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

30.10.2015 r. Decyzja nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 października 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru oferty na utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią SAP

26.05.2015 r. Komunikat nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 maja 2015 roku w sprawie: obowiązków i aktualnego wykazu użytkowników kluczowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

21.04.2015 r. Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 kwietnia 2015 roku w sprawie: składania przez nauczyciela akademickiego oświadczenia upoważniającego do zaliczenia go do minimum kadrowego poprzez aplikację minimum kadrowe do kierunków studiów (MKK) w systemie SAP

07.04.2015 r. Decyzja nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 kwietnia 2015 roku w sprawie: powierzenia funkcji użytkowników kluczowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

17.02.2015 r. Decyzja nr 5 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lutego 2015 roku w sprawie: powierzenia funkcji użytkowników kluczowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

29.01.2015 r. Komunikat nr 3 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2015 roku w sprawie: udostępnienia nowej funkcjonalności w module SAP MM ZAKUPY

12.01.2015 r. Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku w sprawie: zmiany w strukturze organizacyjnej Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego

14.10.2014 r. Komunikat nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 października 2014 roku w sprawie: usprawnienia pracy w module kadrowo-płacowym HR SAP

03.10.2014 r. Decyzja nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 października 2014 roku w sprawie: powołania Stałej Rektorskiej Komisji ds. Informatyzacji Uczelni na kadencję 2012-2016

14.03.2014 r. Decyzja nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 marca 2014 roku w sprawie: powierzenia funkcji użytkowników kluczowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

20.12.2013 r. Komunikat nr 40 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian funkcjonalności modułu SAP MM (ZAKUPY)

12.11.2013 r. Decyzja nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 listopada 2013 roku w sprawie: powierzenia funkcji użytkowników kluczowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

04.07.2013 r. Zarządzenie nr 72 Rektora UJ z 4 lipca 2013 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej i strukturze organizacyjnej Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym UJ i Instrukcji kancelaryjnej UJ

26.06.2013 r. Uchwała nr 132/VI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego

18.06.2013 r. Komunikat nr 21 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2013 roku w sprawie: składania i akceptacji elektronicznych wniosków urlopowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

21.11.2012 r. Decyzja nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 listopada 2012 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorującej Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego

21.11.2012 r. Decyzja nr 50 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 listopada 2012 roku w sprawie: powołania ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego Komitetu Sterującego tworzonego w związku z realizowanym wdrożeniem Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

5.10.2012 r. Decyzja nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 października 2012 roku w sprawie: powołania Doraźnej Rektorskiej Komisji ds. wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią

17.07.2012 r. Decyzja nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany użytkownika kluczowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

23.05.2012 r. Uchwała nr 74/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Katarzyny Grelowskiej na stanowisko dyrektora Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego

15.03.2012 r. Decyzja nr 17 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 marca 2012 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorującej Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego

15.03.2012 r. Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 marca 2012 roku w sprawie: utworzenia Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym UJ i Instrukcji kancelaryjnej UJ

29.02.2012 r. Uchwała nr 24/II/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 lutego 2012 roku w sprawie: utworzenia centrum transferu technologii pod nazwą „Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego” i zatwierdzenia jego regulaminu

29.02.2012 r. Decyzja nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 lutego 2012 roku w sprawie powołania członka Komitetu Sterującego oraz zmian w zespołach wdrożeniowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

18.07.2011 r. Decyzja nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lipca 2011 roku w sprawie: zmiany użytkowników kluczowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

31.03.2011 r. Decyzja nr 11 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 marca 2011 roku w sprawie: utworzenia podzespołu wdrożeniowego oraz powierzenia funkcji kierownika i zastępcy kierownika tego podzespołu w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

19.01.2011 r. Decyzja nr 5 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 stycznia 2011 roku w sprawie: powierzenia funkcji użytkowników kluczowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

19.01.2011 r. Decyzja nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 stycznia 2011 roku w sprawie: powierzenia funkcji kierownika zespołu wdrożeniowego w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

30.07.2010 r. Decyzja nr 23 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 lipca 2010 roku w sprawie powierzenia funkcji użytkowników kluczowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

23.03.2010 r. Decyzja nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 marca 2010 roku w sprawie powierzenia funkcji kierownika zespołu wdrożeniowego oraz funkcji użytkowników kluczowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

1.09.2009 r. Decyzja nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2009 roku w sprawie powierzenia funkcji użytkowników kluczowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

1.09.2009 r. Decyzja nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2009 roku w sprawie powierzenia funkcji kierowników zespołów wdrożeniowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

6.07.2009 r. Decyzja nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 6 lipca 2009 r. w sprawie zmiany decyzji nr 29 Rektora UJ z dnia 27 kwietnia 2009 roku dot. powołania ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego członków Komitetu Sterującego, tworzonego w związku z wdrażaniem Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

27.04.2009 r. Decyzja nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 27 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego członków Komitetu Sterującego, tworzonego w związku z wdrażaniem Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

3.03.2009 r. Komunikat Prorektora ds. Polityki Kadrowej i Finansowej z dn. 3 marca 2009 r. w sprawie obsługi elektronicznej w module HR SAP

28.02.2009 r. Komunikat Prorektora ds. Polityki Kadrowej i Finansowej z dn. 28 lutego 2009 r. w sprawie usprawnienia pracy w module kadrowo-płacowym SAP

12.01.2009 r. Komunikat Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 stycznia 2009 roku w związku z koniecznością opracowania założeń do planu rzeczowo-finansowego na 2009 rok oraz budżetu dla wszystkich jednostek UJ na rok bieżący

15.12.2008 r. Komunikat Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie: zmian w Ustawie o podatku od towarów i usług, obowiązujących od dnia 01.12.2008 roku

14.11.2008 r. Komunikat nr 37 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju z 14 listopada 2008 w sprawie bezpieczeństwa obsługi systemu SAP

3.09.2008 r. Komunikat Kwestora UJ z dnia 3 września 2008 roku w sprawie procedury wnoszenia opłat za studia, legitymacje i indeksy osób kontynuujących naukę na studiach w roku akademickim 2008/2009

8.07.2008 r. Pismo okólne nr 9 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktyki z 8 lipca 2008 w sprawie procedury wnoszenia opłat za studia, legitymacje i indeksy osób przyjmowanych na studia w roku akademickim 2008/2009

2.07.2008 r. Komunikat nr 28 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju z 2 lipca 2008 roku w sprawie: spotkań konsultacyjnych dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania

30.04.2008 r. Komunikat Kwestora UJ z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wystawiania faktur dotyczących usług dydaktycznych i konferencji

5.03.2008 r. Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 marca 2008 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej UJ

26.02.2008 r. Komunikat nr 11 Prorektora UJ ds. rozwoju z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie dostępu do danych osobowych w systemie mySAP

26.02.2008 r. Komunikat nr 10 Prorektora UJ ds. rozwoju z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie szkolenia z zakresu modułu badania naukowe systemu mySAP

29.01.2008 r. Pismo okólne nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2008 roku w sprawie: specjalnych dodatków kwotowych dla pracowników wprowadzających w jednostkach system SAP

14.01.2008 r. Komunikat nr 7 Kwestora UJ z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie uproszczeń w zakresie obsługi udostępnionych funkcjonalności systemu SAP

8.01.2008 r. Komunikat nr 5 Prorektora UJ ds. rozwoju z dnia 8 stycznia 2008 roku w sprawie szkoleń i eksploatacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania

4.01.2008 r. Komunikat Kwestora UJ z dnia 4 stycznia 2008 roku w sprawie startu produktywnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania

10.12.2007 r. Komunikat nr 36 Prorektora UJ ds. rozwoju z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie rozpoczęcia użytkowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania

13.03.2007 r. Decyzja nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2007 roku w sprawie: uzupełnienia składu Komitetu Sterującego oraz ustalenia kierowników zespołów wdrożeniowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

28.12.2006 r. Decyzja nr 91 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 grudnia 2006 roku w sprawie: powołania ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego Komitetu Sterującego, tworzonego w związku z wdrożeniem Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

nic
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego