CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Forma płatności

Określa w jaki sposób dokonana zostaje płatność. Formą płatności może być czek, weksel, przelew bankowy lub bezpośrednie obciążenie konta.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego