CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Rozliczenie

Operacja, w której pozycje nierozliczone konta lub kilku kont oznaczane są jako rozliczenia. Pozycje nierozliczone mogą zostać rozliczone, gdy saldo kwot po stronie ‘Wn’ i po stronie ‘Ma’ przypisanych do siebie pozycji konta lub kilku kont jest równe zero.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego