CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Sprzedaż bezpośrednia

Proces, w którym produkt jest kupowany dla określonego klienta. Zgłoszenie zapotrzebowania powstaje automatycznie przy utworzeniu zlecenia sprzedaży SD. Przypisanie kont i dekretacja jest automatycznie przejęta do Zamówienia (element PSP). Zapas towarów może w ogóle nie pojawiać się w systemie lub być przechowywany na specjalnym zapasie klienta.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego