CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Umowa ramowa

Długoterminowe porozumienie między stronami, dotyczące dostarczania materiału lub realizacji usług, na określonych z góry warunkach.
W R/3 wyróżnia się dwa rodzaje umów:
• Kontrakt — dotyczy umowy dostarczenia w założonym okresie czasu, określonej ilości lub wartości materiałów bez podawania szczegółowych terminów dostaw.
• Umowa terminarzowa — zawiera dodatkowo harmonogram dostaw dla poszczególnych pozycji umowy.
a) Ilościowa — określa się ilość materiału, jaka ma być dostarczona.
b) Wartościowa — określa się wartość materiałów objętych umową.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego