CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Centrum zysków

Fragment Jednostki Organizacyjnej, dla którego wyliczany jest wypracowany tam zysk. Odpowiada koncepcyjnie centrom odpowiedzialności, którymi mogą być np. wydziały lub inne jednostki odpowiedzialne za swój wynik i realizację planów. W centrum zysku prowadzone są koszty i przychody miejsc powstawania kosztów przypisanych do danego centrum zysku.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego