CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

OSS

System w SAP A.G., który umożliwia między innymi przeglądanie not, rejestrację developerów i obiektów itp. Jego funkcjonalność jest tożsama z systemem SAPNet, umożliwia również łączenie się konsultantów z firmy SAP w celu realizacji zgłoszeń klienta.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego