CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Dział sprzedaży

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna w sensie prawnym za prowadzoną sprzedaż.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego