CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Lista źródeł

Określa możliwe źródła nabycia danego materiału dla danej Jednostki Organizacyjnej (w nomenklaturze SAP - dla danego Zakładu).
Lista może obejmować:
• dostawców
• umowy ramowe
• Jednostki Organizacyjne (w nomenklaturze SAP - Zakłady).
Dla każdego źródła określa się okres ważności, w którym można nabyć materiał. Każde źródło można zaznaczyć jako:
• stałe (preferowane) — tylko jedno w całej liście dla danego typu źródła (np. dostawcy) w danym okresie czasu
• zablokowane — nie można zamawiać materiału z danego źródła
• Dla każdego źródła określa się sposób uwzględniania go przy planowaniu MRP (czy jest wykorzystywane i w jaki sposób).
Obowiązek istnienia listy źródeł może być zdefiniowany dla Jednostki Organizacyjne (Zakładu) lub pojedynczego materiału.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego