CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Obszar rachunku kosztów (ORK)

Jednostka organizacyjna UJ, dla której można wykonać pełny rachunek kosztów. W obszarze tym tworzy się obiekty dekretacji, takie jak: MPK, zlecenie i wykonuje się przeksięgowania między nimi - w celu rozliczenia kosztów (operacje kontrolingu mogą przebiegać tylko wewnątrz obszaru rachunku kosztów). Do obszaru rachunku kosztów może być przypisana jedna lub kilka jednostek gospodarczych - jeśli mają ten sam plan kont i definicję okresów sprawozdawczych. Obszar rachunku kosztów stanowi zamknięty system wykorzystywany do przeprowadzania rachunku kosztów w ramach Organizacji. Z reguły obszar rachunku kosztów odpowiada jednostce gospodarczej.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego