CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Instancje Baz Danych

Pełnią rolę magazynu danych i aplikacji komponentów oprogramowania SAP.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego