CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Definicja projektu

Ramy przedsięwzięcia mającego dokładnie określony cel i przypisane zasoby. Definicja projektu zawiera daty i informacje "organizacyjne", które są obowiązujące dla całego projektu.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego