CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Konto zbiorcze

Konto Księgi Głównej, poprzez które przeprowadzana jest aktualizacja kont księgi pomocniczej równoległej do Księgi Głównej. W segmencie jednostki gospodarczej każdego rekordu danych podstawowych konta księgi pomocniczej definiowane jest konto zbiorcze. Dzięki temu wszystkie księgowania na konta księgi pomocniczej są automatycznie dokonywane również na konto zbiorcze Księgi Głównej.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego