CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Wskaźnik Operacji Specjalnej Księgi Głównej

Identyfikuje operacje Specjalnej Księgi Głównej, do których należą np. zaliczki lub weksle. Ustawianie tego wskaźnika powoduje zastosowanie alternatywnego konta zbiorczego dla operacji Specjalnej Księgi Głównej w Księdze pomocniczej. Operacje te nie są sumowane z należnościami i zobowiązaniami z tytułu dostaw robót i usług.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego