CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Zgłoszenie zapotrzebowania

Dokument zaopatrzeniowy (np. zamówienie lub zgłoszenie zapotrzebowania) może podlegać zatwierdzaniu wg zasad określonych przez reguły klasyfikujące dany dokument do odpowiedniej strategii zatwierdzania.
• Jest żądaniem zamówienia materiału lub usługi, skierowanym do działu zaopatrzenia.
• Określa materiał lub usługę, jego ilość oraz termin dostawy. Nie musi natomiast określać dostawcy (jego przypisanie może nastąpić w dziale zaopatrzenia). Nie zawiera warunków zakupu.
• Generowane może być ręcznie lub automatycznie przez MRP i niektóre funkcje modułów PS, PM i SD.
• Jest to dokument wewnętrzny, nie jest on przesyłany na zewnątrz. Standardowo nie jest on nawet drukowany.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego