CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Storno faktury

Dokument storna powoduje powstanie odpowiedniego dokumentu księgowego. Konsekwencją storna dokumentu fakturowania jest możliwość ponownego wystawienia faktury w module SD.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego