CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Struktury bilansu / RZiS

Struktury, które mogą być definiowane dla określonego planu kont, planu kont grupy kapitałowej lub bez przypisania. Do pozycji znajdujących się na najniższym poziomie hierarchii przypisywane są grupy kont. Struktury tworzy się w celu uzyskania uporządkowanego wydruku sprawozdania finansowego.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego