CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Arkusz narzutów kosztów pośrednich

Zawiera definicję metody naliczania dodatkowych kosztów tzw. narzutów. Są one ustalane na podstawie wysokości ustalonego procentu do  faktycznie poniesionych kosztów.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego