CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Konfiguracja

Zapisy w tabelach systemu odzwierciedlające procesy UJ zmapowane w systemie oraz inne parametry systemu.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego