CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Jednostka gospodarcza

Jednostka podlegająca obowiązkowi składania rocznego sprawozdania finansowego (samodzielna firma). Podstawowe pojęcie organizacyjne w obszarze finansowo-księgowym (FI).

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego