CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Zamówienie

Formalny dokument zlecający dostawcy dostarczenie określonych materiałów lub realizację określonych usług.
• Określa: dostawcę, materiał i jego ilość, termin dostawy, cenę i dodatkowe warunki cenowe oraz warunki płatności.
• Zawiera informację o przeznaczeniu materiału (magazyn, zużycie, itd.) oraz formę transakcji (np. konsygnacja, podzlecenie, itd.)
• Może być wydrukowane, automatycznie przesłane faksem lub za pomocą EDI.
• Stanowi podstawę dla weryfikacji danych przyjęcia materiałów i faktury od dostawcy.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego