CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Plan kont

Schemat podziału wszystkich rekordów danych podstawowych kont Księgi Głównej,  wykorzystywanych w jednej lub kilku jednostkach gospodarczych. Plan kont zawiera numer konta, jego nazwę oraz informacje dotyczące sterowania dla rekordu danych podstawowych. Istnieją różne rodzaje planów kont ( operacyjny, krajowy oraz plan kont grupy kapitałowej).

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego