CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Grupa kont

Uwzględnia właściwości sterujące tworzeniem i zarządzaniem rekordami danych podstawowych kont KG, Dostawców i Odbiorców. Określa także, które dane są ważne dla rekordu danych podstawowych oraz zakres numerów, spośród których należy wybrać numery dla rekordów danych podstawowych. Do każdego rekordu musi być przypisana jedna grupa kont. Określa sposób wprowadzania danych podstawowych.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego