CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Rezerwacje

Mogą być wykorzystane do planowania przyjęć i wydań materiałów. Mogą powstawać automatycznie lub być tworzone ręcznie w MM.
W SD - po zapisaniu zlecenia sprzedaży system rezerwuje odpowiednie ilości materiałów, aby zapewnić ich dostępność w terminie wyspecyfikowanym w zleceniu sprzedaży.
W PP – automatyczne tworzenie rezerwacji może następować podczas obróbki Zlecenia produkcyjnego.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego