CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Kod podatku

Dwuznakowy kod przedstawiający informacje dotyczące obliczania i wykazywania podatku VAT, określający stawkę podatkową, rodzaj podatku oraz sposób jego obliczania. Rozróżnia podatek należny od naliczonego, jego stawkę, podatek do odliczenia w okresie bieżącym oraz podatek do odliczenia w okresach następnych. Posiada również przypisanie do odpowiedniego konta księgi głównej.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego