CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Rekord danych podstawowych dostawcy / odbiorcy

Rekord danych zawierający wszystkie informacje dotyczące partnera handlowego potrzebne m.in. do realizacji zdarzeń gospodarczych (np. adres i dane bankowe).

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego