CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Zarządzanie pozycjami nierozliczonymi

Pozycja konta musi zostać rozliczona przez inną pozycję konta a saldo pozycji uwzględnianych w rozliczeniu musi być równe zero. Saldo konta wynika zatem zawsze z sumy pozycji nierozliczonych.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego