CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Zapotrzebowanie na przeniesienie

Służy do planowania ruchów w magazynie.
• W procesie połączenia z IM jest informacją o istnieniu zapasu w strefie logicznej magazynu, który powinien być umieszczony w nieokreślonym jeszcze docelowym miejscu składowania.
• Określa materiał, jego ilość, ewentualnie sposób paletyzacji, skąd materiał ma być przeniesiony (strefa logiczna), datę przeniesienia i pochodzenie ruchu (z czego wynika dane zapotrzebowanie) oraz jaka ilość została już przeniesiona.
• Generowane może być automatycznie lub ręcznie.
• Jest następnie przekształcane w zlecenie przeniesienia.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego