CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Rodzaj konta

Określa, jakiego obszaru księgowości dotyczy konto. Przykładami mogą być środki trwałe, odbiorcy, dostawcy, materiały oraz konta księgi głównej. Ponieważ dla różnych rodzajów kont muszą być używane te same numery kont w celu identyfikacji konta, musimy wyspecyfikować zarówno rodzaj konta jak i jego numer.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego