CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Zlecenie sprzedaży

Dokument SD odpowiadający rzeczywistemu dokumentowi zlecenia klienta. Zawiera informacje o terminie i warunkach dostarczenia towaru.
Zlecenie sprzedaży jest odzwierciedleniem umowy (uzgodnień) pomiędzy sprzedającym (Dział Sprzedaży) a kupującym (Klientem). Uzgodnienia te dotyczą zarówno rodzaju sprzedawanych usług lub towarów, sposobów dostawy, terminów dostawy, cen oraz warunków płatności. W zleceniu sprzedaży system wykorzystuje wcześniej przygotowane dane podstawowe: dane podstawowe Klienta, dane podstawowe materiału lub usługi, warunki cenowe, warunki płatności. Dane te można każdorazowo modyfikować podczas tworzenie dokumentu.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego