CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Warunki płatności

Definiowane jako czteroznakowe, alfanumeryczne klucze. W R/3 określane są typowe warunki płatności, natomiast nowe warunki mogą być zdefiniowane w konfiguracji. Każdy z nich składa się co najwyżej z trzech możliwych kombinacji terminów płatności i stóp procentowych skonta. Warunki płatności są ustalane pomiędzy partnerami gospodarczymi w odniesieniu do zapłaty faktury. Obejmują termin płatności oraz skonto, które może zostać przyznane w przypadku zapłaty faktury w określonym terminie. Kod odzwierciedlający domyślne warunki płatności dla kontrahenta przechowywany jest w jego danych podstawowych.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego