CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Typy kursów

Za pomocą typu kursu możliwe jest utworzenie w systemie większej liczby kursów przeliczeniowych. Typ kursu można zastosować, aby zdefiniować kurs średni kupna lub sprzedaży, kurs dla przeliczania raportów finansowych, kurs dla specjalnych wymagań związanych z walutami w obrębie przedsiębiorstwa klienta, przeliczyć kwotę w walucie obcej.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego