CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Wgląd danych podstawowych

Zestaw danych umieszczonych na jednym ekranie, na ogół dotyczący określonego rodzaju działalności np. dane zaopatrzenia wśród danych materiałowych. Dane takie na ogół mogą zależeć od jednostek organizacyjnych, np. różny czas przetwarzania przyjęcia materiałów w różnych zakładach.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego