CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Koszty dostawy planowane

Są znane już w momencie tworzenia zamówienia i są do niego wprowadzone. Księgowanie kosztów następuje w momencie przyjęcia materiałów.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego