CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Koszty dostawy nieplanowane

Są to koszty, które nie zostały wprowadzone do zamówienia.
Koszty nieplanowane księgowane są dopiero w momencie wprowadzania faktury.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego