CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Kategorie wartości

Zakresy rodzajów kosztów, pozycji finansowych lub wskaźników statystycznych służące do aktualizacji bazy informacyjnej projektu, definiowania kosztowych raportów strukturalnych dla kosztów i płatności.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego