CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Pierwotne rodzaje kosztów

Pozycje kosztów lub przychodów w planie kont z odpowiadającymi im kontami Księgi Głównej w Rachunkowości finansowej. Jeśli jest tworzony rodzaj kosztów, musi najpierw istnieć jako konto Księgi Głównej.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego