CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Numer dokumentu

Jednoznaczny identyfikator każdej transakcji w roku obrachunkowym.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego