CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Składnik aktywów trwałych

Część składowa dobra gospodarczego, która w systemie przedstawiana jest oddzielnie. Dla każdego składnika majątku trwałego przedstawiany jest w systemie jego rozwój wartości. Jeden składnik majątku trwałego przedstawia w księgowości jeden obiekt wyceny.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego