CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Ruch materiałowy

Można wyróżnić następujące podstawowe rodzaje transakcji:
• Przyjęcia
• Wydania
• Przesunięcia magazynowe (przeksięgowania)
• Przeksięgowania
• Rodzaj ruchu określa między innymi:
• Jakie informacje należy wprowadzić
• Typ aktualizowanych zapasów
• Konta KG, na których nastąpią zapisy
• Jakie dokumenty księgowe zostaną utworzone
• Rodzaje ruchów definiowane są przez 3-cyfrowe numery
• Każdy ruch materiałowy jest potwierdzany wygenerowanymi dokumentami:
• Dokument materiałowy — tworzony jest dla każdego ruchu. Zawiera on informacje ze zmianami ilościowymi zapasów.
• Dokument księgowy — tworzony jest dla większości ruchów. Obejmuje on informacje o zapisach na kontach KG.
• Oba typu dokumentów mają niezależną numerację.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego