CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Gospodarka Zapasami (IM)

Część modułu MM, do którego zadań należy:
• ewidencja ilościowa i wartościowa materiałów
• planowanie i księgowanie wszelkich ruchów materiałowych
• inwentaryzacja zapasów magazynowych

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego